x YouTube Facebook

Dwór Artusa

Kompleks konferencyjno-bankietowy

RODO

Ochrona danych osobowych naszych Partnerów Biznesowych jest dla nas najważniejsza. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów RODO, Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, pragniemy przypomnieć, że w swojej bazie danych posiadamy Państwa dane osobowe.

W związku z obowiązkiem przystosowywania do wymogów RODO firma Grupa CCSS Polska przetwarza Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Grupa CCSS Polska z siedzibą w Łodzi 92-403,

ul. Przyjazna 20 NIP:728-188-76-35, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na w/w adres lub e-mailem:

firma@ccss.pl

Dane osobowe są zbierane zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a, b, c oraz f tj. w celu:

a)korespondencji związanej z realizacją podpisanych umów,

b)realizacji oferowanych usług,

c)realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora:

·przechowywania informacji na temat cech, preferencji i oczekiwań uczestników eventów, w celu indywidualizacji proponowanych przez Administratora towarów i usług oraz zapewnienia w ten sposób najwyższego standardu obsługi, niezbędnego ze względu na profil prowadzonej działalności oraz stałego podnoszenia poziomu zadowolenia uczestników eventów;

·ewentualnego dochodzenia roszczeń;

·prowadzenia działań marketingowych, w szczególności poprzez wpisanie Pani/Pana danych do bazy Klientów, wysyłanie zindywidualizowanych ofert marketingowych na podany adres e-mail, przedstawianie takich ofert telefonicznie na wskazany nr telefonu;

·w celu odzyskania należności z tytułu sprzedaży usług oraz abyśmy mogli tworzyć statystyki, zestawienia i analizy na potrzeby własne;

d)wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza przepisów o usługach płatniczych, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa podatkowego i prawa o ochronie konkurencji i konsumentów.

Jednocześnie informuję, że Państwa dane nie są w żaden sposób profilowane.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa lub innych źródeł, zawsze zgodnie z prawem. Inne źródła, to źródła publiczne i ogólnodostępne np. z Internet, rejestry KRS, CEIDG oraz z własne zbiory oparte na danych przekazywanych dobrowolnie przez Państwa. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych z wyjątkiem udostępnienia ich w ramach kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy oraz w związku z realizacją podpisanych umów, o ile wymaga tego podpisana umowa, tj.: podmiotom świadczącym usługi hotelarsko-gastronomiczne, podmiotom świadczącym usługi zawiązane z ubezpieczeniami, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, instytucjom państwowym powołanym z mocy ustawy do ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom, podmiotom zajmującym się obsługą prawną i księgową Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, kiedy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawiania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych poprzez kontakt na email: firma@ccss.pl  za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres:

Grupa CCSS Polska   92-403 Łódź, ul. Przyjazna 20

Opinie Klientów

Z całą stanowczością polecamy Dwór Artusa na każdą imprezę okolicznościową. Nasze wesele było świetne - idealnie zorganizowane, jedzenie przepyszne, dużo i bardzo oryginalne. Goście wychodzili zachwyceni. Dziękujemy Pani Ani za cenne porady i polecenie firm do organizacji imprezy ;) Genialna restauracja, napewno wrócimy przy okazji kolejnych imprez ;) Pozdrawiamy i Dziękujemy;)

Justyna i Tomek: Wesele 7.02.2015

zobacz wszystkie opinie